Čakra hvězdné brány

Sdílet

Z hlediska andělských říší je osvícená čakra hvězdné brány tou nejkrásnější podívanou. Zatímco naši andělé, duchovní průvodci a další bytosti Světla dohlížejí na náš pokrok, mají to potěšení sledovat, jak naše světelné tělo rozkvétá esencí naší duše. Z našeho pětidimenzionálního čakerního sloupce vyzařuje neuvěřitelně jasné světlo, neboť si do sebe tyto naše čakry přitahují nejvyšší vibrace ze všech koutů vesmíru.

Každý čakerní systém vysílá zcela jedinečné světlo, neboť vyzařuje individuální poslání duše daného člověka pro jeho současný život. Úkolem čakry hvězdné brány je napojovat individuální duši ve fyzickém těle na zdroj světla, ze kterého tato duše pochází – na hvězdu či planetu jejího původu.

V době, kdy jsme měli pouze sedm fungujících čaker, měla naše korunní čakra na starosti přijímání a zpracovávání všech přicházejících informací, jež nám byly předány. S tím, jak se však přesouváme k pětidimenzionálnímu způsobu života, začíná tuto roli přebírat naše čakra hvězdné brány. Jakmile se tato čakra aktivuje na počátku procesu vzestupu, všechny naše energetické systémy k ní začnou přesměrovávat proudění svého světla a síly.

Čakra hvězdné brány má schopnost překonat všechny dimenzionální hranice času a prostoru. Jejím úkolem je poskytovat nám frekvence, které přesahují naše současné fyzické schopnosti. Dokáže přijímat světlo z devítidimenzionálního zdroje a postupně snižovat jeho vibrace až na úroveň, která je nám příjemná. Díky tomuto úžasnému spojení dosahuje mnoho duší, které pracují se svým pětidimenzionálním čakerním sloupcem, mnohem rychlejšího duchovního pokroku, než čekaly.

Čakra hvězdné brány má nádhernou zlato-oranžovou barvu, jakmile se ukotví a aktivuje. Na její rozvoj dohlíží Pán Světla – archanděl Metatron, který je tvůrcem veškerého známého světla v našem vesmíru. Během počátečních fází naší cesty vzestupu pečlivě vlévá světlo do této naší čakry, aby jí dodal výživu pro její rozvoj. Jakmile se tento proces ukotví, ustoupí do pozadí, aby nám umožnil rozvíjet se takovým tempem, které je v souladu s posláním naší duše.

Ve druhé fázi procesu vzestupu se čakra hvězdné brány velmi rychle rozšiřuje. Mnoho duší s v současné době nachází na této úrovni. Zlato-oranžová barva této čakry nyní získává jasnější odstín, neboť je naplňována vyššími frekvencemi Kristova vědomí a neustále mění svůj tvar. V závislosti na naší osobnostní dynamice vytváří spletité posvátné geometrické obrazce, aby do našeho světelného těla magneticky přitáhla správné energie. Tyto energie jsou vždy spojeny s hvězdou či planetárním systémem, z nějž pochází naše duše. Díky tomu se nám během života na Zemi dostává nejvyšší míry podpory.

Naše duše může vědomě vysílat žádosti o světlo a informace – a tyto její žádosti vyplňuje naše čakra hvězdné brány. Uvedená čakra rovněž samostatně vyhledává kosmické informace pro růst naší duše. Je přitahována ke všem zdrojům čistého světla v rozlehlém prostoru, který je v jejím v dosahu. To jí pomáhá přitahovat nám nové zkušenosti pro náš proces učení zde na Zemi.

Když tato čakra funguje uvedeným způsobem, vytváří jasný zlatý kalich s nádhernými zlatými světelnými vlákny, která se z ní šíří vzhůru jednotlivými dimenzemi času a prostoru. Proto je tak úžasným zážitkem sledovat tuto čakru z vyšších úrovní reality.

Od Kosmického okamžiku v roce 2012 je čakra hvězdné brány zodpovědná za přijímání prvních vln světla, jež jsou nám dostupné z Velkého centrálního slunce. Toto devítidimenzionální duchovní Slunce je zdrojem Světla, které vyživuje naši fyzickou hvězdu – naše Slunce.

Naše Slunce, které zde na Zemi můžeme jasně vidět a vnímat, má mnohem důležitější funkci než nám poskytovat světlo a teplo. Fyzicky totiž snižuje uvedené  devítidimenzionální světlo na úroveň, kterou dokáže Země zvládnout, a slouží při tom jako transformátor pro vyšší světelné kódy, které jsou k nám neustále vysílány.

Čakra hvězdné brány má obzvlášť silné propojení s Marsem a jeho vzestoupeným aspektem, jenž bývá označován jako Nigellay. Tato planeta či půlměsíc vyzařuje světlo mírumilovného duchovního vůdce a svým působením rovněž pomáhá odrážet a zesilovat zmíněné devítidimenzionální světlo.

Kromě toho je naše čakra hvězdné brány spojena s planetární čakrou hvězdné brány, jež se nachází v Arktidě. Tato planetární brána zvyšuje svou frekvenci, aby se sladila s energetickými poli Země. Jakmile zvýší svou frekvenci, zvýšíme ji i my. Teprve nyní si začínáme uvědomovat, jak hluboce jsme ve skutečnosti spojeni s naší planetou.

Během Zlatého věku Atlantidy to byly právě pokročilé schopnosti čakry hvězdné brány, které umožňovaly velekněžím a velekněžkám komunikovat s duchovními radami ostatních hvězdných soustav. Ve stavu hluboké meditace se Alta radila s těmito bytostmi Světla a díky tomu stahovala do své čakry hvězdné brány pokročilé a léčebné technologie od bezpočtu hvězdných bytostí. Poté tyto technologie předávala mágům, kteří je dále posílali k chrámovým kněžím a ti je následně láskyplně předávali lidem a rozvíjeli jejich civilizaci na vyšší úroveň páté dimenze.

V průběhu celého období Zlaté Atlantidy přicházely na Zemi na návštěvu bytosti z mimozemských a mezihvězdných civilizací. Od té doby nám sem stále posílají nové světlo a lásku ze svých vzdálených úrovní reality. Činí tak prostřednictvím energetických polí těch, kdo jsou otevřeni a připraveni.

Předloha vašeho uvedeného neuvěřitelného vědění je uložena ve vyšších aspektech čaker hvězdné brány lidí na Zemi. Toto vědění bude uvolněno, až budeme znovu připraveni je využívat.  


Sofie Kučerová – moudresvetlo.cz

úryvek D. Cooper z knihy „Vzestup do páté dimenze“     

Nejčtenější články