Čakra hvězdy duše

Sdílet

Čakra hvězdy duše je druhou z transcendentních duchovních čaker a má velký vliv na náš proces osvícení. Nachází se přibližně 30 cm nad naší korunní čakrou, těsně nad kauzální čakrou v uceleném čakerním sloupci a je aktivovaná v počátečních fázích našeho procesu vzestupu. Je zcela jedinečná, neboť nám začíná být dostupná ještě před tím, než náš světelný koeficient dosáhne hodnoty 79. Jediné, co je k tomu třeba, je to, abychom přijali své duchovní poslání.

Čakra hvězdy duše uchovává každičký dar, talent a duchovní úspěch, kterého jsme dosáhli na cestě své duše. To zahrnuje i vědění a moudrost, jež jsme získali během životů v jiných tělech, dimenzionálních prostorech a vesmírech. Jakmile se nám tedy tato čakra aktivuje, začne nám být dostupná obrovská studnice informací.

Když se tato čakra začne probouzet, dohlíží na její rozvoj archandělé Zadkiel a Mariel. Tyto zářivé bytosti nad ní neustále bdí během prvních dní po její aktivaci. Dbají na to, aby se otevřela a aktivovala do svého maximálního potenciálu.

Čakra hvězdy duše je rozdělena na dvě části – vyšší a nižší. Její nižší aspekt spojuje duši s její podstatou a přitahuje do ní světlo z naší Monády, aby urychlila její zvolenou cestu. K tomu dochází u mnoha lidí, kteří se přesouvají do čtvrté dimenze. Stává se to ve chvíli, kdy se vám otevře srdce a vy si začnete uvědomovat cestu své duše.

Vyšší aspekt vaší čakry hvězdy duše představuje skutečný klíč k vaší moudrosti coby duchovního mistra.
Při letním slunovratu v roce 2014 začaly být pětidimenzionální čakry vzestupu dostupné všem lidem, zatímco se čakra hvězdy duše přesunula do další fáze své aktivace a její zářivé jasné mangentové světlo se ukotvilo do milionů lidí. To nám otevřelo bránu k darům, vědění a vědomí z minulých životů.

U osvícených mistrů Země se nyní díky tomuto přístupu k pokladnici kosmických a osobních úspěchů začínají projevovat velkolepé schopnosti a dovednosti. Díky tomu se všechny bytosti posouvají do vyšších vibrací.

Tim prožil svou první zkušenost s čakrou hvězdy duše v roce 2008. Poté, co prošel výraznou životní změnou, jej během ranní meditace navštívil archanděl Michael. Tento archanděl mu pověděl, že ačkoli jej velice miluje, musí nyní on sám převzít větší zodpovědnost za své vlastní energie a nepřivolávat si ho tak často na pomoc.

Poté archanděl Michael předal Timovi část pradávné atlantské techniky označované jako Pečeť modré hvězdy, která mu umožnila efektivně zvládat jeho vlastní energetický systém. Tato technika byla získána a aktivována z Timovy čakry hvězdy duše. Poté jej začaly zaplavovat vzpomínky a dary z života, kdy byl Thovtem. O pět let později řekl archanděl Michael Timovi, že může předat tuto techniku těm, kdo jsou na ni připraveny, a Tim tak učinil v knize Světlo archandělů.

Všichni hledající na duchovní cestě mají přístup ke stejné úrovní informací. Cesta každé duše je však zcela jedinečná. Čakra hvězdy duše nám proto poskytuje přesně to, co jakožto duchovní mistři potřebujeme – a přesně tehdy, kdy to potřebujeme. Nikdy nám nepředá informace nebo vzpomínky, které se netýkají daného období života a které v dané chvíli nemůžeme nijak využít.

Jakmile začnete pracovat přímo se svou rozšířenou čakrou hvězdy duše, začnou se před vámi otevírat úžasné brány. Když pohlédnete přímo do čakry hvězdy duše, spatříte linie čistého světla, jež prochází časem a prostorem. Tyto linie vedou přes zlaté brány ke vzpomínkám na minulé životy, v nichž jsme měli velmi vysoké vibrace. Tyto éterické brány jsou éterickými studnicemi informací a vědění, jež je spojeno s monadickou přítomností, dutou Zemí, síněmi Amenti a ákašickými záznamy.

Všechny tyto božské záznamy jsou nám dostupné v závislosti na naší vibrační frekvenci. Čím jasněji záříme, tím dále může naše duše cestovat, aby získala informace, které potřebujeme. Jakmile dosáhneme této úrovně, archandělé Zadkiel a Mariel ustoupí do pozadí a nechají nás stanout ve své vlastní síle. Mnoho lidí na duchovní cestě nyní zažívá snižování duchovní pomoci díky jasnému světlu, které v sobě udržují. Vyšší říše nás raději pouze sledují namísto toho, aby nás vodily za ručičku. Jejich vedení je nám vždy dostupné, ale jsou to právě mistři Země, kteří opravdově ukotvují Světlo Vodnářského věku.

Během Zlatého věku Atlantidy si velekněží a velekněžky rozvinuli svou čakru hvězdy duše do jejího maximálního potenciálu. Skupina nejvyšších velekněží a velekněžek, označovaná jako Alta, dokázala využít tuto čakru k rozvíjení duchovních technik, jež zvyšovaly vibrace druhých lidí. Dokázali se spojit s dvanáctidimenzionálním světem své vlastní monády, díky čemuž byli schopni získat přístup k předlohám neuvěřitelných technologií. To bylo jedním z faktorů, které umožnily Atlantidě stát se základem pro pětidimenzionální život na Zemi.

Pokud jste někdy žili a pracovali ve Zlatém věku Atlantidy, máte ve své čakře hvězdy duše uloženo světlo a lásku z této doby. Je to energie, která umožní naší planetě během následujících 20 let velkolepým způsobem vzestoupit. Poté se začneme posouvat k duchovním a technologickým výšinám, které si nedokázali představit dokonce ani mudrci v Atlantidě.

Sofie Kučerová – moudresvetlo.cz

úryvek D. Cooper z knihy „Vzestup do páté dimenze“

Nejčtenější články