Čakra Zemské hvězdy

Sdílet

Během třídimenzionální evoluční fáze na Zemi plnil sedmičakerní sloupec dokonale svou roli, v rámci které nám umožňoval pouze omezené spojení s vyššími dimenzemi. Lidé putovali po Zemi, hleděli ke hvězdám a hloubali nad svou existencí. Bylo třeba, aby své spojení s energií Zdroje objevili postupně během své cesty. Mnozí toto své spojení ztratili. To se však nyní začíná měnit.

V závislosti na úhlu našeho pohledu je čakra zemské hvězdy buď první nebo poslední čakrou na dvanáctičakerním sloupci.

Na samém počátku procesu vzestupu je tato čakra viditelná v podobě nehybné koule černé a bílé energie. Jakmile se začne probouzet, začne nabývat tmavě šedou barvu, jež zrcadlí magnetické substance zemské kůry. Díky tomu začne tato čakra navazovat uzemňující spojení s mateřskou esencí Gáji – duše Země. Jakmile se rozproudí energie v tomto energetickém okruhu mezi naší čakrou zemské hvězdy a Gájou, tak již nikdy na své cestě vzestupu nebudeme potřebovat uzemnit své energie.

Ve třetí dimenzi tvořilo uzemňování každodenní součást duchovního života. Lidé, kteří na sobě duchovně pracovali, vždy pamatovali na to, aby ráno uzemnili svou energii podobně, jako pravidelně každé ráno čistili zuby. Světlonoši, kteří byli velmi citliví, museli velmi usilovně pracovat na tom, aby udrželi energetický sytém svých čtyř těl v jedné ose.

S tím, jak bude vaše duše činit pokroky během prvotní fáze vzestupu, začne se vaše čakra zemské hvězdy zvětšovat a sílit. Jejím úkolem je vás vézt na místo, které vám bylo přiděleno pro vaše poslání. Když se narodíte, předloha této vaší pětidimenzionální čakry je naprogramovaná informacemi o životním poslání pro vaše mistrovské já. Vaše čakra zemské hvězdy tedy přesně ví, kde na této planetě máte být.

Poté, co byl nyní završen úvodní proces pročišťování, cítí mnoho duší ve svém srdci svobodu a následovat svou zvolenou cestu. Jakmile se tito lidé sjednotí se svým zvoleným místem, výrazně se zvýší jejich osobní energie. Duše, které se dosud plně neusadily, budou pociťovat vnitřní neklid, dokud tak neučiní.

Jedná se o velmi intenzivní a mocný proces a často si ho duše nebývají vědomy až do doby, než se ocitnou na správném místě. V té chvíli se naše čakra zemské hvězdy přemění v tekuté stříbro a začne zrcadlit devítidimenzionální světlo samotného archanděla Sandalfona.
Někteří světlonoši vyprávějí o úžasných cestách srdce, které podnikli bez zasahování své logické mysli. Nasedli na letadlo nebo loď, aby mohli navštívit vzdálenou zemi či posvátné místo, které je vnitřně zavolalo. Anebo pocítili intenzivní touhu žít v určité zemi a poté se tam ocitli.

Pokud se vám to stane, znamená to, že vaše čakra zemské hvězdy funguje na té nejmocnější úrovni. Když se dostanete na toto zvolené místo, začne vaše čakra zemské hvězdy stahovat do planety specifické kódy, aby ji aktivovala na vyšší frekvenci. Uvedené cesty budou i nadále nezbytnou součástí ustanovování Zlatého věku na Zemi. Mnoho duchovních mistrů, kteří jsou přitahováni na určité místo, tam již v minulosti prožilo intenzivní minulé životy. Vracejí se tam dokončit práci, která byla naplánovaná před mnoha životy.

Čakra zemské hvězdy rovněž pomáhá probuzeným duším udržovat krok se zvyšující frekvencí Země. S tím, jak se zvyšuje vibrace paní Gáji, se automaticky zvyšují i frekvence lidí na Zemi. Jsme tedy „nuceni“ se také rozvíjet a nevědomě musíme velmi usilovně pracovat na slaďování s touto novou frekvencí. Jedná se o jednu z cest, prostřednictvím které je urychlován vzestup planety.

Čakra zemské hvězdy je rovněž hluboce spojena se sedmidimenzionálním říší Duté Země. Zde pracuje Serapis Bey ve své Velké zlaté křišťálové pyramidě. V ní udržuje zmíněné spojení pro čakru zemské hvězdy každičké bytosti na planetě. Uzemňuje energii čaker zemské hvězdy všech lidí do tohoto obrovského zdroje Světla.

S tím, jak zmíněná Zlatá křišťálová pyramida začíná být pro světlonoše čím dál dostupnější, začínají si tito přitahovat o svého čakerního sloupe vyšší kódy pěti Zlatých věků na Zemi (k nimž patří Angala, Petranium, Mu, Lemurie a Atlantida). To jim poskytuje informace, jež jsou nezbytné pro jejich cestu. S rozvíjejícím se procesem vzestupu se na Zemi toto pradávné vědění znovu stane součástí našeho každodenního života.
Odkaz na videa: https://www.youtube.com/@sofiekucerova-moudresvetlo3244


Sofie Kučerová – moudresvetlo.cz
Úryvek D. Cooper z knihy „Vzestup do páté dimenze“.

Nejčtenější články