Duchovní mistři Země

Sdílet

Duchovní mistrovství je schopnost ovládat svůj energetický systém a udržet si svou vysokou frekvenci, ať se kolem nás děje cokoli. „Kráčející mistr“ je pojem, který označuje lidi, kteří žijí ve fyzickém těle, zatímco setrvávají ve vyšších úrovních páté dimenze. Takovým mistrem se stanete ve chvíli, kdy váš energetický systém, tvořený čtyřmi těly (fyzickým, emočním, mentálním a duchovním), bude obsahovat vysoké procento Světla. Světlo vstoupí do vašeho těla po té, co obstojíte ve zkouškách a projdete zasvěceními, které připravila vaše duše.

V současné době má každý člověk na Zemi možnost stát se osvíceným mistrem. Vaše rozhodnutí toho dosáhnout osobním záměru záleží na vašem osobním záměru i na dohodě vaší duše. Uvedená příležitost je zcela jedinečná po současnou dobu a pro tuto planetu.

Osvícení je pojem, který označuje zviditelnění našich stínů. Chce to notnou dávku odvahy jít naproti svých nejtemnějším strachům, zažitým programům a rodovým vzorcům. Osvícený člověk je tím, který si je vědom svých stínů a se svou stinnou stránkou pracuje. Díky tomu se postupně mění jeho osobnost a současně se změnou roste jeho vnitřní síla a moudrost.

Vzestup ze třetí dimenze zahrnuje rozvíjení čistého křišťálového světelného těla, které je známo jako merkaba. Jedná se o geometrickou formu, která je tvořena našimi energiemi a předlohou naší duše. Jakmile se plně aktivuje našich 12 pětidimenzionálních čaker, naše duše začne vyzařovat a vytvářet čtyřstěn, aby udržoval naši vibraci. Tento čtyřstěn je tvořen dvěma vzájemně propojenými pyramidami, jež vytvářejí třírozměrnou šesticípou hvězdu. Další fáze nastane ve chvíli, kdy vyvážíte svou energii božského mužství s energií božského ženství. V té chvíli se vaše merkaba změní v kouli, neboť tvar koule, bez rohů, dokáže uchovat více světla.

V současné době se přesouváme do fáze, v níž dochází k rozvoji a rozšiřování již existujících světelných těl všech lidí v páté dimenzi. Naše čakry se prozařuji a začínají být průsvitné, přičemž začínají ztrácet své individuální barvy, zatímco se začínají třpytit spektrem bílého světla. Současně dochází ke tvoření sjednoceného sloupce Světla, jenž se šíří oběma směry z naší srdeční čakry. Naše srdeční čakra tvoří jádro procesu vzestupu, jež řídí cestu našeho duchovního mistrovství. S tím, jak naše srdce sílí, začíná nad námi naše ego ztrácet kontrolu a stává se zastaralou a překonanou formou. K tomu dochází ve chvíli, kdy duchovní mistři složí zkoušky své duše na úrovni srdce. Jedná se o ukřižování, pro které se duše rozhodla již před svým vtělením.
Každá ze zmíněných 12 čaker obsahuje energii srdce a individuální program růstu, který jsme si naplánovali před svým narozením. To vytváří velmi náročnou cestu pro ty, kdo se zasvětili hledání osvícení. Země je zdaleka nejrychlejší a nejobtížnější školou života v celém vesmíru. Současně nám však nabízí obrovské duchovní odměny a poklady, které přesahují naše chápání a jsou nevídané ve všech ostatních vesmírech.

Abychom se mohli vtělit na tuto planetu, naše duše musí dosahovat úrovně alespoň sedmé dimenze. Tato úroveň se však může výrazně snížit poté, co projdeme závojem zapomnění a vstoupíme do fyzického těla, v němž zahájíme proces učení. U některých lidí se tato úroveň dále snižuje, zatímco vyrovnávají karmu ze svých předchozích životů. Mnoho si vybralo tento život především k tomu, aby odčinily všechny své špatné činy a pročistily a dozpracovaly všechny své lekce před začátkem nového Zlatého věku. To je jedním z důvodů, proč tolik lidí v současné době zažívá na Zemi takové těžkosti a problémy.

Jakmile překonáte tyto lekce a zkušenosti a poučíte se z nich, nastanou ve vašem životě neuvěřitelné změny. Vaše srdce zahájí proces vaší přeměny a bude jej dále aktivovat a podporovat. Jakmile k tomu dojde, zvýší se vědomí vaší duše. Pocítíte touhu následovat takový životní styl, který je láskyplný a zaměřuje se na spolupráci, sdílení a vzájemnou propojenost celého lidstva.

Tento rozšířený pohled na život vám jakožto duchovnímu mistrovi umožní uvědomit si, kdo opravdu jste. Poznáte, že jste duchem v lidské formě. Již samotné toto uvědomění zcela změní všechny oblasti vašeho života, neboť poté začnete vnášet Kristovo vědomí do každé myšlenky, slova a skutku. K těmto změnám již v současné době dochází u lidí po celém světě. Mezigalaktická rada předpověděla, že do roku 2032 dosáhne celková vibrace Země a jejích obyvatel úrovně páté dimenze.

V nadcházejících letech bude docházet k novým vlnám náhlého duchovního probuzení s tím, jak jsou lidé po celé Zemi ovlivňování zvyšováním dimenzionálními vibracemi. Na rozdíl od počátečních vln lidí, kteří se probouzeli pomalu od Harmonické konvergence v roce 1987, se tyto nově uvědomělé duše ocitnou ve svých zvolených rolích takřka přes noc.

Abyste se mohli stát kráčejícím duchovním mistrem, musíte projít celou řadou zasvěcení a překonat celou řadu výzev. Pro ty, kdo se probouzeli pomalu, to byl dlouhodobý proces. Rychle probuzení mistři však budou procházet svými zkouškami nevědomě. K těmto duším přichází okamžitá uvědomění a vhledy. Instinktivně přijímají vesmírný proud, zatímco se skutečné fungování Zdroje stává realitou. Energie a informace jsou jim bezprostředně předávány prostřednictvím pětidimenzionální srdeční čakry, čímž je jim poskytována vyšší andělská perspektiva. S tím, jak naše ego začíná poprvé od pádu Atlantidy ustupovat do pozadí, budou veškeré iluze rozptýleny a nahrazeny osvícením.

Zatímco je nyní proces vzestupu v plném proudu, mnoho duchovních mistrů si začíná rozpomínat na duše, se kterými sdíleli předchozí vtělení. Velké skupiny duší, z nichž všechny pocházejí ze stejných monád – původních božích jisker, jsou nyní přitahovány k sobě, aby ukotvovaly světlo své duše do mocných ohnisek energie. Zatímco tyto skupinky lidí pracují instinktivně společně, přitahují vyšší spektra světla ze Zdroje do konkrétních oblastí, v nichž žijí. Tím urychlují zvyšování vibrace naší planety a napomáhají plnému ukotvení této vibrace na Zemi.

Díky tomu se následně pročišťují obrovské pásy kolektivní karmické energie v zemích, které potřebují pročištění. Když se duše, které takto pracují, vědomě zaměří na tuto vizi a stanoví si pevný záměr napomáhat uvedenému pročištění, výrazně tím celý proces urychlí.

Země a její obyvatelé si znovu začínají vzpomínat na skutečný význam síly lásky.

Odkaz na videa: https://www.youtube.com/@sofiekucerova-moudresvetlo3244

Sofie Kučerová – moudresvetlo.cz
Inspirováno knihou D.Cooper a T.Whild „Vzestup do páté dimenze“

Nejčtenější články