Rozšířená krční čakra

Sdílet

Mluvené slovo má neuvěřitelnou moc. V podstatě každého slova se nachází mnoho vrstev kódů a vibrací. Tyto kódy a vibrace mají hluboký vliv na vše kolem nás. Lidé jsou si této skutečnosti vědomi již celá tisíciletí a vždy velmi pečlivě dbali na to, jaké vibrace šíří do svého okolí z této své mocné čakry.

Jelikož lidé ve zlatém věku Atlantidy komunikovali obvykle telepaticky, nepotřebovali mluvenou řeč a jazyk. Současně však považovali hlasy svých bratrů a sester za posvátné, uctívali každý zvuk, jenž vyšel z jejich úst, a říkali pouze láskyplná a pozitivní slova. Ve skutečnosti jejich slovník ani jiná slova neobsahoval. Žili plně v přítomnosti, a proto používali pouze přítomný čas. Lidský hlas je rezonanční skříňkou, jež nám poskytuje vnitřní masáž, a tato potvrzující hlasová melodie umožňovala obyvatelům Atlantidy uchovat jejich vnitřní harmonii. Tato harmonie se pak zrcadlila i navenek a udržovala jejich auru a energetické pole dokonale čisté. Lidé spolu často diskutovali, aby se jim podařilo najít shodu a objevit řešení, které sloužilo nejvyššímu dobru všech zúčastněných, neboť všichni chtěli být čestní a spravedliví. Používali fialový plamen a vyšší světelné paprsky drahých kamenů k pročišťování svých energetických polí. Vždy také měli pevnou vůli a schopnost sebekontroly.

Jejich krční čakra byla tak mocná, že používali zvuk svého hlasu k léčení v chrámech. Zvukové vibrace dokáží během několika vteřin harmonizovat náš energetický systém čtyř těl.

V závěrečných dnech Atlantidy však lidé přestali naslouchat moudrosti velekněží a velekněžek. V důsledku toho se kněží snažili ochránit své posvátné vědění tím, že je stáhli a uložili do speciálně připravených křišťálů s velmi vysokými frekvencemi. Posvátné vědění z 12 chrámů bylo uloženo do křišťálových lebek, přičemž na každou oblast Atlantidy připadla jedna lebka. Tyto informace byly poté přeneseny do třinácté lebky, která byla vyrobena z ametystu a která je bezpečně schována ve vnitřních úrovních. Až bude dostatečný počet lidí žít v páté dimenzi jakožto duchovní mistři, tak nám bude všechno toto vědění navráceno.

Na rozvoj pětidimenzionální páté čakry dohlíží archanděl Michael. Hraje přitom zcela klíčovou roli. Pročišťuje tuto čakru od všech svazujících pout, aby do ní mohlo neomezeně proudit světlo. Jakmile bude tato vyšší čakra připravena sestoupit do našeho energetického sloupce, propojí archanděl Michael svoji energii s oblastí našeho krku, čímž ji pročistí, připraví a umožní této nádherné čakře pravdy a moci, aby se v našem těle trvale ukotvila.

Pětidimenzionální krční čakra má elektrizující tmavě modrou barvu. S tím, jak tato čakra postupně zvyšuje svou frekvenci, začíná v ní být viditelné diamantové spektrum světla. Toto světlo je odrazem srdce duchovního mistra. V horních úrovních páté dimenze vyzařuje toto diamantové světlo tak silně, že proniká všemi dimenzionálními závoji a umožňuje nám komunikovat přímo s vyššími bytostmi.

Osvícené bytosti, které nám přišly na pomoc, využívají každé příležitosti, kdy mohou komunikovat s lidmi na Zemi. Některé duše zjistí, že dokáží prostřednictvím channelingu přijímat pradávnou řeč světla z vyšších úrovní reality. Mluví v podobě vibrací, které naše energetické tělo rozpozná ještě před tím, než je zvuk přetransformován do podoby léčení. Jakmile se tak stane, dojde k výraznému urychlení duchovního vývoje těch, kdo těmto lidem naslouchají, neboť se v předloze jejich duše aktivují dosud nečinné světelné kódy.

Bytosti, které fyzicky komunikují se Zemí prostřednictvím zvukových vibrací, bývají obvykle Plejáďané či Síriané, neboť tyto bytosti úzce spolupracují s duchovními mistry na Zemi již od časů Lemurie.

Jednou z největších radostí v životě nanebevzatého mistra je možnost svobodně říkat svou pravdu ze svého čistého srdce. Čistá slova vnášejí bezpodmínečnou lásku do životů všech, kdo je slyší. Automaticky důvěřujeme lidem, jejichž krční čakra vibruje v souladu s pravdou.

S tím, jak se Země posouvá do páté dimenze, bude od každého člověka na Zemi vyžadováno, aby říkal pravdu své duše. Jakmile se všichni příslušníci lidské rasy vzájemně spojí na vědomé úrovni, nebudou již nutná žádná tajemství, neboť vše nám bude odhalováno prostřednictvím vibrací naší aury a energetického pole. Země se rozzáří čistou pravdou, která bude znovu vysílat do vesmíru zlaté světlo.

Sofie Kučerová – moudresvetlo.cz
úryvek D. Cooper z knihy „Vzestup do páté dimenze“.

Nejčtenější články