Srdeční čakra

Sdílet

Každý člověk na Zemi má nyní příležitost pracovat se svými pětidimenzionálními čakrami vzestupu. K velkému zvýšení vibrace na Zemi došlo při letním slunovratu 2014. Díky vysoké koncentraci Světla na Zemi se zde naskytla jedinečná příležitost k duchovnímu rozvoji, kterou využilo dalších několik milionu duší, jež se vydaly na cestu vzestupu.

Náš pětidimenzionální čakerní sloupec začne být aktivní poté, co dosáhneme úrovně, na které v sobě poneseme nejméně 75% Světla. Je zapotřebí, aby naše fyzické tělo i ostatní jemnohmotná těla zvýšila svou vibraci ve vzájemné harmonii, a právě v té chvíli opravdově započne náš vzestup.

Mnoho lidí na Zemi nyní již dosáhlo této úrovně. Pracují na zvládnutí svých lekcí a zkoušek a začínají využívat svá rozšířená těla.

Srdeční čakra tvoří samotné jádro procesu vzestupu. Začíná prosvětlovat náš energetický systém čtyř těl tím, že nás spojuje s Kosmickým srdcem a zaplavuje nás Kristovským vědomím. To je počátek osvícení, neboť nám umožňuje prožívat život z vyšší perspektivy.

Kráčející mistrovství bylo aktivní ve věku zlaté Atlantidy a nedávno bylo obnoveno jako dohoda mezi lidmi na Zemi a Mezigalaktickou radou. Tato nová dohoda nám umožňuje udržovat velké množství světla a současně přitom setrvat ve fyzickém těle. Je známa jako předloha Adama Kadmona, která má plně aktivovaných 12 pětidimenzionálních čaker a 24 vláken DNA – 12 vláken, jež se váží k fyzickému tělu, a 12 vláken spojených s duchovním tělem.

Naše srdeční čakra se rovněž výrazně zvětší. Srdeční čakra rozvinutých a pokročilých duší se rozpíná až k oběma jejich ramenům, aby jimi mohly procházet vyšší frekvence a mohly předávat světlo druhým lidem. Díky tomu můžeme vysílat k druhým lidem lásku, aniž bychom museli mluvit.

Srdeční čakra duchovních mistrů rovněž dokáže probouzet duchovní mistry v druhých lidech. Pokud například ráno odejdete z domu s pětidimenzionální frekvencí, budete předávat kódy duchovního mistrovství každému, koho během dne potkáte. Jestliže se octnete v místnosti plné lidí, můžete zvýšit jejich vibrace až na úroveň páté dimenze.

Každá čakra má paměť či energetickou předlohu, která se velmi podobá paměti svalů u atletů. Jakmile tyto naše čakry zachytí vyšší vibraci, okamžitě se probudí a rozzáří na svůj nejvyšší potenciál. To napomáhá procesu vzestupu a neuvěřitelně jej urychluje.

Mezigalaktická rada prohlásila, že nyní Zemi prozařují miliony osvícených srdcí a že každou vteřinou se probouzejí další srdce.

Na planetu nyní proudí obrovské záplavy energie božského ženství, které produchovňují mužskou energii a vyrovnávají ji. Díky tomu můžeme vše vnímat z andělské perspektivy a současně je to jedním z prvních znamení, že se naše duše probudila a začíná pracovat s energií Kristova vědomí. Lidé, kteří zastávají mocenské pozice, si nakonec také začnou být vědomi tohoto úhlu pohledu. Poté se naše společnost naplní světlem a láskou.

Pětidimenzionální srdeční čakra je rovněž centrem hluboké osobní pravdy. Ježíš Kristus vzestoupil na Zemi tím, že říkal svou pravdu, jež vycházela z hloubi jeho srdce, tváří v tvář nepříznivým vnějším podmínkám. Jeho srdce bylo natolik čisté, že dokázalo Světlo.

Všichni duchovní mistři, jež nyní kráčejí cestou vzestupu, procházejí zkouškami, které mají prověřit sílu jejich srdce. Tyto zkoušky, kterými procházíme, však nemusí být tak náročné jako zkoušky, kterými procházel Ježíš, neboť jeho úkolem bylo usnadnit tento proces všem, kdo na Zemi přijdou po něm.
Jedním z požehnání, kterého se nám dostává během tohoto dvacetiletého přechodného období na Zemi, je příliv Kristova Světla. Každičká duše na Zemi je nyní zaplavována těmito frekvencemi ze středu Kosmického srdce prostřednictvím Měsíce.

A kromě toho začínají jednotlivé plošky našeho vyššího srdce přijímat světelné kódy Kristova Světla, jež k nám proudí za souhvězdí Lyry. Tuto bránu otevřel archanděl Christiel v rámci přípravy na druhou vlnu procesu vzestupu, která je již nyní v plném proudu.

Sofie Kučerová – moudresvetlo.cz
úryvek D. Cooper z knihy „Vzestup do páté dimenze“.

Nejčtenější články