Čakra solárního plexu

Sdílet

Naše čakra solárního plexu je neuvěřitelně mocnou jasnovidnou čakrou. Sídlí v ní naše vnitřní pocity a tušení a tato čakra rovněž neustále vysílá do svého okolí energetická „tykadla“ či antény, aby měla přehled o tom, co se děje okolí ní. Celá tisíciletí přehlížely duše na Zemi jasnovidné schopnosti a schopnosti vyššího smyslového vnímání této čakry a na své cestě se řídily pouze svou logickou myslí.

Při Harmonické konvergenci v roce 1987 Mezigalaktická rada rozhodla, že nadešel čas na ukotvení vyšší čakry solárního plexu na Zemi. Navrátila nám pomocné nástroje, například fialový plamen přeměny, jež nám umožňuje rozpustit staré energie a nahradit je vyššími možnostmi. St.German proto zorganizoval rozsáhlý proces čištění pomocí fialového plamene. V naší čakře solárního plexu se nacházelo mnoho našich karmických a energetických dohod, které byly rozpuštěny při Kosmickém okamžiku v roce 2012. Pokud je tato vaše čakra pětidimenzionální, září váš solární plexus jasnou zlatou barvou.

Světlonoši první vlny vzestupu souhlasili pod vedením Mezigalaktické rady s tím, že budou podporovat druhé lidi pomocí světla své pětidimenzionální čakry solárního plexu, což byl projev jejich bezpodmínečné lásky. Tito světlonoši nechávali svou čakrou solárního plexu procházet energie těch, kdo se na své cestě ztratili, a poté tuto starou energii přeměnili. To pozvedlo celkovou vibraci mnoha duší, které se nevědomě chtěly připojit ke druhé vlně vzestupu, a umožnilo jim to nahlížet na život z vyšší perspektivy. Poté tyto duše dokázaly využít jakoukoli příležitost ke svému rozvoji, která se jim naskytla.

Uvedený proces však představoval pro světlonoše náročné poslání, neboť se tito museli potýkat jednak se svými vlastními energiemi a jednak pomáhat lidem kolem sebe. Někteří světlonoši museli ustoupit o krok zpět, aby se mohli zotavit a obnovit svou duchovní rovnováhu a své světlo.

V současné době nám s tímto posláním pomáhají vyšší říše a nedávno byly přetnuty svazující šňůry, jež vycházely ze solárního plexu miliónů duší, a jejich solární plexus byl pročištěn s pomocí kosmického světla, které k nám sestupuje z vyšších úrovní reality. To přineslo světlonošům na Zemi obrovskou úlevu, neboť již nemusejí zvládat energie druhých lidí, pokud se proto sami nerozhodnou. Odměnou za tuto jejich práci jim je rozvinutá a velmi silná pětidimenzionální čakra solárního plexu, která září Kristovým Světlem. Tato jejich čakra nyní dokáže vysílat do světa obrovské vlny energie a citlivě vyhodnocovat, co se děje v jejich okolí. Uvedená čakra je tak silná a mocná, že dokáže navázat spojení s mnoha dimenzionálními prostory najednou. Díky tomu dokážeme jasně vyciťovat energie míst či situací a na základě toho danou situaci přesně vyhodnotíme a učiníme správné kroky.

Mnoho duší ve snaze uvedený proces dále urychlit podniklo konkrétní hmotné kroky, aby se osvobodily či jinak změnily své životní okolnosti a následovali pravé volání svého srdce a duše.

Naše čakra solárního plexu nám rovněž slouží jako průvodce, když vnáší do našeho vědomí informace o hlubších změnách, které potřebujeme učinit. Tato rozhodnutí nám obvykle změní celý život a přitahují naši pozornost prostřednictvím silných nutkání a impulsů od naší duše, jež vnímáme v podobě vnitřních pocitů, instinktů a tušení.

Zlatý věk od nás všech, kdo kráčíme cestou duchovního mistrovství, nyní vyžaduje, abychom byli plně zodpovědní za všechny své energie. Je zapotřebí, abychom si rovněž byli vědomi toho, jaký dopad má naše energetické pole na ostatní lidi okolo nás. Jakmile se naše čakra solárního plexu rozzáří jasným zlatým světlem, osvobodí se od negativního vlivu všech ostatních lidí a bude známkou vysokého stavu duchovního mistrovství.

Sofie Kučerová – moudresvetlo.cz
úryvek D. Cooper z knihy „Vzestup do páté dimenze“.

Nejčtenější články