Čakra třetího oka

Sdílet

K tomu, abychom se mohli stát kráčejícím duchovním mistrem, je zapotřebí, abychom byli zcela soběstační na cestě své duše, abychom převzali úplnou zodpovědnost za svůj život, rozhodovali jsme se sami za sebe a stanuli jsme ve své osobní síle. Jednotlivé duše se nyní znovu spojují se svým pravým já a vstupují do svého úplného duchovního mistrovství.

Jedním z nejúčinnějších nástrojů, které máme na Zemi k dispozici, je naše schopnost vytvářet si svou vlastní realitu. Nyní se to učíme pozitivním způsobem, s pomocí vyšších říší. Když naše planeta začala zvyšovat svou frekvenci, získali jsme znovu přístup ke svým mistrovským schopnostem a začali jsme se rozpomínat na to, jak je účinně využívat. Toto dvacetileté období duchovního přechodu do páté dimenze, v němž se právě nacházíme, nám má sloužit k tomu, abychom se znovu naučili tvořit si život, který nám přináší hluboké uspokojení na úrovni duše.

V nedávné době začala s křišťálovou koulí v našem třetím oku splývat pětidimenzionální korunní čakra. To výrazně zvýšilo schopnost světlonošů zhmotňovat si svá přání a tvořit si svou realitu a tyto jejich schopnosti dále posiluje zvyšování energií celé planety. Od Kosmického okamžiku je nám na Zemi velmi snadno dostupná pětidimenzionální energie. Díky tomu můžeme sledovat, jak rychle se naše myšlenky mění ve skutečnost. V důsledku toho nás nové možnosti vývoje vybízejí, abychom si tvořili a zhmotňovali realitu ze svého čistého srdce. Je nám připomínáno, abychom se soustředili na to, co si opravdu přejeme, aby nám vesmír doručil pro naše nejvyšší dobro.

Splývání našeho třetího oka s korunní čakrou je přirozeným vývojem u našich pětidimenzionálních čaker a je zapotřebí, aby byl tento proces přesně řízen a zvládnut. Naše čakra třetího oka se nyní rozvíjí, a proto čím dál více z nás začíná vidět duchovní svět. A navíc nám naše pětidimenzionální čakra třetího oka umožňuje těšit se z jasnovidnosti a schopnosti jasnocítění a jasnovědění. Tyto naše schopnosti se velmi rychle rozvíjejí.

Pětidimenzionální čakra třetího oka vypadá jako čistá křišťálová koule, která vyzařuje smaragdové světlo. Toto světlo je často zesilováno energiemi archanděla Rafaela, jenž má na starost rozvoj této čakry.

Jakmile začneme ukotvovat svou rozšířenou čakru třetího oka, začne se tato sjednocovat s naší korunní čakrou a před naší hlavou se začne vytvářet nová energetická obrazovka. Tento útvar se obvykle objevuje přibližně 15 cm před naším čelem a připomíná zlato-zelenou obrazovku, na kterou si promítáme své myšlenky a přání, které chceme zhmotnit. Když začneme získávat přístup k těmto schopnostem, začneme spolu-tvořit s Božstvím na velmi vysoké úrovni.

Během zlaté Atlantidy tyto schopnosti vybrousili k dokonalosti nejvyšší mágové, označováni jako Alta. Tyto vysoce rozvinuté bytosti pracovaly s kněžími a kněžkami v Atlantidě jakožto mistři zhmotňování. Byli v tomto zhmotňování tak dobře vyškolení, že dokázali vytvářet hmotné předměty pouhou silou své mysli. Mnoho z nás se nyní začíná rozpomínat na své životy v Atlantidě a začínáme si prošlapávat cestu přímo do páté dimenze.

Vyšší energie nám dodávají svobodu tvořit lásku a krásu mnoha různými způsoby. Jakožto duchovní mistři jsme zodpovědní za to, že naučíme sami sebe i druhé, jak tuto lásku a krásu tvořit. Jednou z nejrychlejších cest, prostřednictvím které můžeme dosáhnout vyšší schopnosti zhmotňování pomocí třetího oka, je naučit se žít jednoduše, lehce a neustále myslet pozitivně. To ovšem vyžaduje určitou praxi a odhodlání, ale když se nám to podaří, můžeme se těšit ze svého tvoření lásky a štěstí – ze svých radostných výtvorů.

Existují dva mocní nanebevzatí mistři, kteří nám nyní pomáhají spojovat naše třetí oko a korunní čakru. Jsou jimi mistr Voosloo a mistr Serapis Bey, kteří byli oba veleknězi ve Zlatém věku Atlantidy. Zasvěcovali a školili speciálně vybrané mágy s vyšší frekvencí, aby tito dokázali získat přístup k neuvěřitelným schopnostem, pomocí kterých uměli ovlivňovat realitu.

Během Zlatého věku Atlantidy hráli tito mágové ústřední roli při jakékoli činnosti, jež se prováděla za účelem zvyšování frekvence atlantského kontinentu.     

Sofie Kučerová – moudresvetlo.cz

úryvek D. Cooper z knihy „Vzestup do páté dimenze“

Nejčtenější články