Kauzální čakra

Sdílet

Měsíčně bílá kauzální čakra se nachází těsně za zadním koncem naší lebky. Během období Atlantidy byla stejně tělesná jako korunní čakra a ležela v zadní části lebky, čímž lidem prodlužovala hlavu. Když se poprvé aktivuje, je oddělená od naší hlavy a nachází se mezi naší korunní čakrou a čakrou hvězdy duše. Se zvyšující se úrovní světla jednotlivých duchovních mistrů se u nich tato čakra začíná sjednocovat s pětidimenzionálním čakerním sloupcem. Poté začne být přitahována k hlavě, až se jí začne fyzicky dotýkat.

Transcendentní čakry bývají vždy pětidimenzionální. Kauzální čakra je třetí z těchto transcendentních čaker. Je spojena s Měsícem a podobá se našemu osobnímu měsíci tím, že vstřebává a vyzařuje světlo božského ženství. Působí jako magnet pro lunární světlo a přitahuje je přímo do našeho energetického systému čtyř těl. Tím zvyšuje naše vibrace a aktivuje hlubokou ženskou moudrost, jež dřímá v naší duši. Od Kosmického okamžiku v roce 2012 se kauzální čakry všech probuzených duší velmi rychle rozvíjejí.

Energie božského ženství jsou jedněmi z nejmocnějších energií, které v poslední době sestupují na Zemi. Tyto vibrace moudrosti a soucitu byly po pádu Atlantidy staženy ze Země a po následujících 10 000 let měla jejich ztráta velmi negativní dopady na cestu lidstva. Nyní se však tyto energie ke všem z nás vracejí, rozpouštějí nevyváženou mužskou sílu a znovu umožňují, aby ve světě vládlo srdce.

Při tomto procesu hraje klíčovou roli Měsíc, neboť je vzestoupeným souputníkem Země, který uchovává vyšší aspekty božského ženství. Tyto energie božského ženství jsou sledovány a šířeny vesmírným archandělem Marií a jejím týmem jednorožců. Zmíněné bytosti shromažďují tuto čistou, jemnou a zářivou ženskou energii v době jejího nejvyššího přílivu na Zemi a poté ji v menších vlnách posílají lidem na Zemi, aby zde působila pozvolněji.
Měsíc rovněž odráží světlo z Velkého centrálního Slunce, které je známo jako Hélios. Tato devítidimenzionální duchovní hvězda vysílá na Zemi světlo prostřednictvím našeho Slunce. Ve chvíli, kdy tato energie opouští Hélios, nese vibrace božského mužství, které jsou následně vyvažovány Vestou, jež je božským ženským protějškem systému Centrálního Slunce.

Během období úplňku proudí do mysli lidé mocné a intenzivní stříbrné světlo, které má na nás hluboký vliv a vytváří obrovské vlny osvícení při přípravě na nadcházející nový zlatý věk.

Úplňky jsou odjakživa obdobím kouzel, magie a úžasu. Lidé již odnepaměti vědí, že zvířata a citliví lidé mohou být hluboce ovlivňováni vibracemi, které tyto úplňky vyzařují. Během let 2014 a 2015 se výrazně zvýšila intenzita a mocná síla úplňků a tento proces vyvrcholil neuvěřitelně mocným a intenzivním úplňkem v září 2015. Gája samotná nyní přijímá dostatečné množství lunárního světla, pomocí kterého dokáže vyvažovat a harmonizovat mužské a ženské energie na Zemi. V budoucnu však bude i nadále docházet k neobvykle silným a mocným úplňkům s tím, jak se začínají vyvažovat mužské a ženské energie velkého počtu lidí.

Kromě vstřebávání a šíření světla božského ženství má kauzální čakra další důležitý úkol – poskytuje duchovně hledajícím hluboké a intimní spojení s duchovním světem. Intenzita tohoto spojení závisí na nadpřirozených a mimosmyslových darech, které si jedinec do současného života přinesl ze svých minulých vtělení. A záleží to také na konkrétním poslání dané duše.

Kauzální čakra rovněž umožňuje obousměrné proudění energie a světla mezi námi a říšemi andělů. To vnáší do energetického systému jednotlivců andělské vibrace a trvale je v něm ukotvuje. Když se kauzální čakra světlonošů znovu aktivovala, mohli jednorožci prostřednictvím těchto lidí spojit své překrásné čisté světlo se Zemí.

Jednorožec se s vámi spojí ve chvíli, kdy uvidí, že vám nad korunní čakrou září světlo služby druhým bytostem, a poté vstoupí do vašeho energetického pole prostřednictvím kauzální čakry. Tato událost je tak výrazná, nádherná, intenzivní a mocná, že má potenciál zcela změnit cestu vaší duše.

Jednorožci jsou jedinými bytostmi, které při své práci se Zemí nesou energii čisté milosti. Žehnají všem situacím a okolnostem s bezpodmínečnou láskou. Tyto mocné bytosti existují na frekvenci sedmé až deváté dimenze. Pochopitelně na Zemi nejdříve přišli sedmidimenzionální jednorožci, aby nám pomáhali a prosvětlovali nás. V roce 2015 začali přicházet na Zemi devítidimenzionální jednorožci, aby se dotkli srdcí všech lidí a prosvětlili je.

Rozvoj kauzální čakry má na starost archanděl Christiel, a jelikož je tato čakra tak důležitá pro pokrok lidstva směrem k osvícení, i nadále s námi pracuje na naší cestě, abychom se mohli stát osvícenými mistry.

S tím, jak se světlo v duších všech lidí zesiluje, vnáší archanděl Christiel do energetického pole Země ještě vyšší aspekty Kristova vědomí. Toto světlo září skrze naši kauzální čakru a střed našeho srdce. K úplnému ztělesnění tohoto Kristova Světla dojde ještě před rokem 2032, abychom byli připraveni na Zlatý vek.


Sofie Kučerová – moudresvetlo.cz

úryvek D. Cooper z knihy „Vzestup do páté dimenze“

Nejčtenější články