Kořenová čakra

Sdílet

Pětidimenzionální kořenová (základní) čakra tvoří kotvu pro naše duchovní mistrovství a náš proces vzestupu. Někdy bývá popisována jako sídlo duše a umožňuje nám dosáhnout duchovního osvícení.

Když ztělesníme své vyšší aspekty a projevíme je na Zemi, zahájíme svůj proces vzestupu a tato čakra se nám rozzáří jasným platinovým světlem. Výživu a podporu této čakry v jejich počátcích má na starost archanděl Gabriel, který nám současně pomáhá pročišťovat nižší energie, jež se v ní mohou nacházet.

Ve třetí dimenzi má tato čakra sytě červenou barvu. Uvedená barva představuje emoce přežití, které jsme zažívali zde na Zemi, a mnoho duší se v těchto lekcích ztratilo. V důsledku toho se mnoho lidí začalo obracet na pomýlené a narušené vůdce a učitele, aby jim tito dodali pocit bezpečí. To se však nyní začíná velmi rychle měnit s tím, jak do naší kořenové čakry začíná proudit platinové světlo víry, důvěry, radosti a harmonie, jež k nám přitahuje šťastné situace a okolnosti.

Když Země zahájila proces vzestupu, dokázali jsme se znovu spojit se svou mocnou Přítomností já jsem – naší božskou jiskrou. To podnítilo mnoho světlonošů k tomu, aby začali ukotvovat vyšší aspekty sebe samých do svého energetického systému čtyř těl. Jakmile je pětidimenzionální kořenová čakra plně ukotvena, začne se rozšiřovat, až se vytratí oddělenost mezi vaším vyšším a nižším Já. Stanete se při tom svým vyšším Já.

S tím, jak se začne zvyšovat naše světlo a my zahájíme svou cestu duchovního mistrovství zde na Zemi, začne naše kořenová čakra přitahovat vibrace naší duše přímo do našeho těla. Uvedeného posunu již nyní dosáhly miliony lidí. Tito lidé si to však uvědomí teprve tehdy, až přijmou svou skutečnou velkolepost.

Frekvence naší kořenové čakry se snaží upoutat naši pozornost k pochopení toho, kdo opravdu jsme. Jedná se o jednu z nejčastějších lekcí, které nás tato čakra učí na naší cestě duchovního mistrovství.

Naše emoční tělo je součástí našeho energetického systému čtyř těl a uchovává vzpomínky na naše životy ve fyzickém těle. Archanděl Gabriel nedávno spojit své čisté světlo se světlem archanděla Christiela, aby nám oba tito archandělé mohli pomoci velice rychle pročistit naše emoční tělo. Díky vzájemné spolupráci pro nejvyšší dobro Země a lidstva tito archandělé sloučili diamantový paprsek pročištění s kosmickým Kristovým Světlem, které pro nás uvolňují o každém úplňku.

Tento projev milosti umožnil další vlně světlonošů vstoupit do druhé fáze procesu vzestupu a začít ztělesňovat vibraci, která byla dostupná ve zlaté Atlantidě. S tímto posláním pomáhají archandělu Gabrielovi mocní ohniví draci, kteří bez ustání pracují 24 hodin denně, aby zajistili, že si ve své kořenové čakře uchováváme co nejčistší vibrace.

Po každém následujícím úplňku nám je dostupná vyšší a vyšší energie, kterou naše kořenová energie dokáže uzemnit. Tento proces rovněž posiluje náš most antakarana, který nás přímo napojuje na naši monádu ve vyšších dimenzích.

Začínáme si vybavovat vzpomínky na zlatý věk Atlantidy, které nám připomínají, kdo skutečně jsme. Mnoho z těch, kdo kráčejí duchovní cestou, je nyní připraveno přijmout svou vlastní sílu a moc. Až všichni opravdově pochopíme, jaké možnosti nám skýtají naše úžasné schopnosti a obrovská vnitřní síla a moc, změníme své vnitřní přesvědčení o sobě samých a začneme vidět svou velikost. Naši duchovní průvodci a andělé nám budou velmi často předkládat různé scénáře a možnosti vývoje, aby nás povzbudili a dodali nám odvahu vykročit vpřed a vstoupit do našich vyšších rolí. Naše kořenová čakra nám pomáhá tím, že nám předává vzpomínky či impulzy z našich předchozích vtělení, které nám ukazují sebe samé ve vyšším světle. Všechny vzpomínky, které nám nijak neprospívají, budou zapomenuty.

Sofie Kučerová – moudresvetlo.cz

Úryvek D. Cooper z knihy „Vzestup do páté dimenze“.

Nejčtenější články