Korunní čakra

Sdílet

Role naší korunní čakry se výrazně měnila s tím, jak jsme začali přijímat vyšší energie vzestupu. Každý s tisíců okvětních plátků této čakry se nyní začal podobat rádiové anténě, která neustále vyhledává vyšší frekvence, na které by se mohla vyladit. Poté nám tyto vyšší vibrace vzestupu přenáší do naší do naší epifýzy (šišinky).

Zatímco naše korunní čakra zvyšuje svou frekvenci, všechny sedmi- až devítidimenzionální frekvence jsou nasměrovány do naší čakry hvězdné brány, jež se nyní mění v kalich, který je spojen s Velkým centrálním Sluncem. Do tohoto zlatého kalichu se bude vlévat mnoho světelných kódů, jež se šíří jednotlivými vesmíry. Podle vašeho konkrétního poslání bude vaše čakra hvězdné brány vyladěna na specifické kódy, které budou podporovat energii vaší duše. Poté budou moci být pod vedením vaší monády aktivována vaše kosmická a vesmírná spojení, jež budou napomáhat vašemu procesu vzestupu.

Počáteční fázi rozvoje naší pětidimenzionální korunní čakry má na starosti archanděl Jofiel, jenž jemně naplňuje tuto čakru vyššími vibracemi, aby nám ji pomohl rozšířit. Při tom začneme rovněž přijímat vlny energie od naší monadické přítomnosti. Tyto vlny světla se následně začnou šířit z naší korunní čakry do našeho duchovního pole, které se rozpíná okolo nás ž do vzdálenosti 32 km. Toto naše duchovní pole obsahuje mnoho dosud neaktivovaných světelných kódů, které jsme si vybrali pro své poslání na Zemi. Tyto kódy jsou nyní aktivovány pod vedením vyšších říší.

Naše korunní čakra následně začíná přijímat energii a pokyny přímo od předlohy naší duše, které nás přivádějí na naši cestu duchovního mistrovství. Zkušenosti, kterých se nám během tohoto procesu dostává, jsou na jedné straně náročné, avšak na druhé straně nám umožňují velký duchovní růst.
Naše poslání na cestě vzestupu je velmi konkrétní. V této době jsme se vtělili na Zemi proto, abychom zde vykonali důležitou práci, a je nezbytné, abychom se zaměřovali přímo na tento úkol. S tím, jak naše korunní čakra začíná být pětidimenzionální, nasměrovává naši pozornost k našemu vnitřními vědění a vedení. Během minulého paradigmatu na Zemi následovalo mnoho duchovních duší pokyny svých duchovních průvodců a andělů, ale tento postup již nyní začíná ustupovat do pozadí, abychom se mohli stát soběstační.

Když Tim psal s Dianou první knihu o archandělech s názvem Světlo archandělů, zažil uvedenou zkušenost na vlastní kůži. Vždy byl v kontaktu se svými anděly a zvykl si na neustálý proud informací od vyšších říší. Při psaní knihy Světlo archandělů však tento proud vyšších informací náhle ustal. Pochopitelně ho to velmi zneklidnělo, neboť nikdy před tím nic takového nezažil. Vzal si na chvíli volno, aby mohl meditovat nad tímto problémem, vyladit se na vedení svého srdce a najít řešení.

Zakrátko se celá záležitost vyjasnila. Vibrace Země se velmi prudce zvýšila a vyvolala obrovskou změnu v jeho energetickém poli. On se poté začal obracet do svého nitra a hledal v něm vědění, které potřeboval k dokončení této knihy. Zjistil při tom, že byla aktivována jeho osobní informační knihovna z Atlantidy. Poté dokázal využít toto vědění z doby, kdy byl veleknězem, k dokončení zmíněné knihy a k získávání důležitých informací, které do této knihovny uložil před mnoha životy ve zlaté Atlantidě.

Během onoho roku viděl, jak stejnou situaci zažívá i mnoho dalších lidí a jak na ni reagovali naprosto stejně. Bylo to potvrzení skutečnosti, že naše zodpovědnost jakožto duchovních mistrů se nyní začala zvyšovat a rozrůstat.

V historii bylo mnoho duchovních Mistrů zobrazováno se svatozáří, což naznačovalo, že jejich světlo či vědění vycházelo z jejich korunní čakry. Zatímco se v nás zesilují a rozšiřují pětidimenzionální energie, začíná naše korunní čakra zářit zlatým světlem a tisíce okvětních plátků vyššího vědomí se otevírají, aby v našem světě mohly nastolit dokonalou rovnováhu osvícené moudrosti.

Mnozí z nás za sebou mají mnoho životů duchovních mistrů a všem se nám nyní naskýtá příležitost znovu získat přístup k této moudrosti, abychom pomohli Zemi posunout do Zlatého věku Gáji.

Sofie Kučerová – moudresvetlo.cz

úryvek D. Cooper z knihy „Vzestup do páté dimenze“

Nejčtenější články