Pupeční čakra

Sdílet

Naše pupeční čakra slaďuje a sjednocuje naše energie s energiemi všech ostatních forem života. Pokud funguje správně, je probuzená a otáčí se, tak si plně uvědomujeme své nekonečné spojení s vesmírem.

S tím, jak Zemi i nadále zaplavují vyšší energie vzestupu, začíná se díky nim aktivovat tato čakra. To nám pomáhá se spojovat v komunity bezpodmínečné lásky. Lidé se díky tomu naučí spolupracovat pro nejvyšší dobro všech zúčastněných a vnímat jeden v druhém to nejlepší. Jednotlivé kultury budou respektovat a uznávat své vzájemné rozdíly.

S rozvojem pupeční čakry nám pomáhá archanděl Gabriel. Jakmile se tato čakra začne otáčet na frekvenci páté dimenze, začneme procházet lekcemi, které budou souviset s naším božským posláním. V této době k nám začínají být přitahování lidé, kteří náleží k naší duševní rodině, a začínají se kolem nás vytvářet duchovní podpůrné sítě, jež nám poskytují vedení na naší zlaté stezce. Všechny toto události byly božsky zorganizovány tak, aby probíhaly současně a velice rychle. Velkým přínosem pro nás jsou sociální média, jež nám umožňují se spojovat s podobně smýšlejícími lidmi z celého světa, díky čemuž můžeme vzájemně a každodenně sdílet své vědění a poznání.

Pupeční čakra propůjčuje schopnost opravdového vnímání a umožňuje nám zažívat Jednotu. Jakmile si uvědomíme svou pravou podstatu, začneme vnímat svět kolem sebe osvícenýma očima.

Naše vesmírné spojení s ostatními dušemi je natolik mocné, že se nyní mnoho lidí probouzí a začíná okamžitě podnikat konkrétní kroky, jež pomáhají na Zemi vnášet rovnováhu. Příklady dobře fungující pupeční čakry můžeme vidět všude kolem sebe, neboť vyšší síly vytváření události, jež vyvolávají v srdcích davů lidí pocit sounáležitosti a komunity. Dokonce i některé náročné situace umožňují lidem se setkávat a komunikovat s pocitem vzájemnosti a sounáležitosti.

Když se začneme soustředit na spojení, které nám naše pupeční čakra odhaluje, začneme chápat hlubší vrstvy naší existence. Napojíme se díky tomu na rozsáhlé energie vesmíru a navážeme spojení s vyššími dimenzemi. Tyto dimenze jsou plné osvícených duší, jež nás vedou od chvíle, kdy jsme se vydali na svou cestu. Jakmile plně přijmeme své nekonečné pouto s těmito dimenzemi, začneme k sobě přitahovat jejich energii. Poté začneme ztělesňovat Kristovo Světlo ve všech svých myšlenkách a činech.

Uvedený proces je jedním z nejintenzivnějších a nejmocnějších procesů, jaké můžeme zažít. Umožňuje nám přijímat každou duši jako našeho bratra či sestru bez ohledu na to, kde se nachází či o právě dělá.

Lidé ve Zlaté Atlantidě dokázali plně zažívat mocnou sílu své pupeční čakry a žili ve stavu Jednoty se všemi ostatními. Věděli, že země, po které chodí, je posvátnou bytostí, a proto ji uctívali. Milovali ptáky, protože věděli, že je to zaplavují vyšším světlem. Každou duši, kterou potkali, vnímali jako svého bratra či sestru bez ohledu na to, zda byli geneticky spřízněni. Jejich schopnost přijímat druhé lidi představovala klíč k dosažení vyšších aspektů fyzického vzestupu na Zemi. Jejich každodenní život byl naplněn láskou a krásou.

Každá zkušenost jednoty, kterou zažili, byla zaznamenána do předlohy jejich pupeční čakry. S tím, jak se nyní začínáme rozpomínat na to, jak fungují naše čakry, začínáme získávat přístup ke vzpomínkám, jež jsou v nich uloženy. Následující fáze našeho procesu vzestupu je božsky organizována tak, aby znovu sjednotila naši společnost, ale než toho budeme moci dosáhnout, je ještě zapotřebí vykonat velký kus práce.

Jakmile začneme pracovat na hlubší úrovni své pupeční čakry, všimneme si, jak se nám tato čakra rozzáří zlatým světlem. Nejdříve se v jejím středu objeví drobná tečka této energie a poté se začne šířit do okolí s tím, jak se začneme přesouvat do stavu vyššího vědomí. Až se naučíme přijímat všechny bytosti na Zemi jako součást sebe samých, zažijeme jednotu, která existovala ve zlaté Atlantidě. Země se trvale přesune do páté dimenze a my budeme žít v Jednotě se Zdrojem.

Sofie Kučerová – moudresvetlo.cz
Úryvek D. Cooper z knihy „Vzestup do páté dimenze“.

Nejčtenější články