Sakrální čakra

Sdílet

Pětidimenzionální sakrální čakra poskytuje těm, kdo se vydali na cestu vzestupu, některé náročné lekce. Tato čakra je spojena s naší sexualitou a současně je propojena s druhými lidmi. Z této čakry se obvykle utvářejí naše rodinné vztahy, a to v závislosti na karmické předloze, kterou si naše duše přinesla do tohoto vtělení.

Ve Zlatém věku Atlantidy někteří lidé přijímali androgynní podobu, jakmile překonali lekce sakrální čakry. Svou sexualitu projevovali pouze tehdy, když chtěli přivézt a svět novou duši. Energie této čakry se projevovala v podobě čisté lásky.

Po pádu Atlantidy bylo vyšší spojení mezi dušemi nahrazeno chováním, v důsledku kterého mezi sebou lidé navazovali pouta a spojení pouze na tělesné úrovni. Tuto lekci jsme se již nyní naučili, ale mnoho lidí má v sobě hluboce zakořeněné pozůstatky uvedených vzorců, které se stále projevují a ovlivňují jejich chování navzdory změnám, jež okolo nich probíhají.

Jelikož se pětidimenzionální čakerní sloupec ukotvuje do lidí, kteří mají vysokou frekvenci, probíhá u těchto lidí intenzivnější nezbytné pročišťování jejich sakrální čakry. Jakmile k tomu dojde, začnou tyto duše čelit těžkostem ve vztazích, jejichž řešení bude vyžadovat hlubokou moudrost, schopnost rozlišování a důvěru ve vlastní intuici. Až projdete těmito závěrečnými zkouškami, vstoupíte do nádherné vibrace páté dimenze.

Lidé, kteří dosáhli tohoto stupně prosvětlení své sakrální čakry, si k sobě začínají přitahovat duše, jež jim poskytují svobodu být sami sebou. To znamená, že v jejich přítomnosti mohou vyjadřovat své pravé světlo. Touha po spojení s naším božským protějškem, který nás dokonale doplňuje, vnáší do našich duchovních vztahů vyšší dynamiku.
Při Harmonické konvergenci v roce 1987 znovu obklopil Zemi akvamarínový paprsek a zaplavil ji energiemi lásky a ženského soucitu. Tento léčivý paprsek udržuje trojice velkých bytostí – archanděl Marie, Panna Marie a Isis. Uvedené bytosti nasměrovávají toto vyšší světlo do sakrálních čaker těch duší, které jsou schopny je přijímat, a rozvádějí je do celého jejich energetického systému čtyř těl. To znamená, že lidstvo může začít znovu zažívat opravdovou lásku.

Duchovní mistrovství vyžaduje, abychom měli dokonalou kontrolu nad každou situací, která je nám předkládána. Vyšší síly sestavují mnoho scénářů, aby prověřily duchovně hledající a zvýšily schopnost jejich rozlišování a zdravého úsudku. Během přesunu na vyšší frekvenci může být docela obtížné rozlišovat mezi energiemi našeho srdce a energiemi sakrální čakry. Pokud si k sobě přitáhnete nějaký vztah prostřednictvím své třídimenzionální sakrální čakry, obvykle to značí, že s dotyčným člověkem budete mít pouze tělesné spojení. Pětidimenzionální čakra vyhledává transcendentní lásku. Hlubší spojení duší však nacházíme prostřednictvím svého srdce.

Jakmile se vaše sakrální čakra začne rozvíjet a rozšiřovat, dojde u vás k pozoruhodnému rozvoji. Rozzáří se vám v této čakře měkké růžové světlo čisté lásky a poté se začne šířit ke všem lidem, kteří se ocitnou ve vaší blízkosti. Vaše sakrální čakra se poté začne zvětšovat a naplňovat celou oblast vašich boků.

Každá duše, která zvládne lekce sakrální čakry, přispěje svým dílem k vlně změny, která prosvětluje planetu Zemi. Díky tomu budou moci duše, které je budou následovat, projít svými zasvěceními a zkouškami mnohem snáze a rychleji.

Zatímco se sakrální čakra lidí i nadále rychle rozvíjí, přitahuje k sobě vyšší energie transcendentní lásky, která se v ní nachází, jednotlivé partnerské dvojice. Jestliže vzájemně ladí vibrace sakrálních čaker těchto dvojic, tak se obě duše sjednotí v dokonalé harmonii. Je však důležité, aby se tyto duše stále mohly od sebe vzájemně učit své lekce a aby se tyto lekce učily takovým způsobem, který jim pomůže na jejich cestě. K tomu dojde ve chvíli, kdy se tito lidé naučí následovat vedení svých vyšších energií, jež je přivedly k sobě. Když se členové rodiny začnou spojovat prostřednictvím svých vyšších sakrálních čaker, karmická pouta mezi nimi se vytratí. To znamená, že všichni jednotliví členové rodiny dokáží být nezávislí a svobodně se těší ze vztahů, jež jsou založeny na lásce a vzájemné úctě. Jakmile budou mít všichni lidé pětidimenzionální sakrální čakru, naplní se všechny vztahy na Zemi radostí, světlem a bezpodmínečnou láskou.

Sofie Kučerová – moudresvetlo.cz
Úryvek D. Cooper z knihy „Vzestup do páté dimenze“

Nejčtenější články